Disclaimer

  1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank
  2. Merken en handelsnamen
  3. Aansprakelijkheid voor de inhoud
  4. Contact

1. Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De site Stockhabo is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop Stockhabo de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Stockhabo. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

2. Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Stockhabo, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Stockhabo.

3. Aansprakelijkheid voor de inhoud

Stockhabo besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Stockhabo kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Stockhabo kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Stockhabo kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

4. Contact

Neem contact met Stockhabo bij vragen en/of opmerkingen omtrent deze Disclaimer via:
Drève Gustave Fache, 15
7700 Moeskroen
België

Stockhabo
BE0471742573

Website : Stockhabo
E-mail : sales@stockhabo.be
Telefoon : +32 (0) 56 84 35 26

 

Een vraag over de opslag van uw product?

Benieuwd hoe we de palletopslag van uw producten kunnen verzorgen? Of heeft u een specifieke vraag over een van onze andere diensten? Contacteer ons. Wij helpen u graag persoonlijk verder.

Stel uw vraag